Oглас за набавка на градежни работи

Јавното претпријатие за државни патишта објавува оглас за набавка на градежни работи за:

  • Лот 1: Рехабилитација со проширување на Автопат А1, делница Петровец – Катланово (лев и десен коловоз)
  • Лот 2: Рехабилитација на регионален пат Р1202, делница Маврово Анови – Жировница
  • Лот 3: Рехабилитација на регионален пат Р1303, делница Кичево – Македонски Брод
  • Лот 4: Рехабилитација на регионален пат Р1206, делница Карпалак – Желино

Огласот може да го преземете во pdf формат тука.

Ажурирана Општа објава за јавна набавка за Програмата за магистрални патишта финансирана со заем од Европска Банка за Обнова и Развој

Ажурираната Општа објава за јавна набавка за Програмата за магистрални патишта финансирана со заем од Европска Банка за Обнова и Развој може да ја преземете во pdf формат тука.