Финансискиот извештај за периодот од Декември 2017 година до Мај 2018 година може да го преземете во .pdf формат тука.

 

Наративниот извештај за периодот од Декември 2017 година до Мај 2018 година може да го преземете во .pdf формат тука.

 

Финансискиот извештај за периодот од Декември 2017 година до Јуни 2018 година може да го преземете во .pdf формат тука.

 

Наративниот извештај за месец Јуни 2018 година може да го преземете во .pdf формат тука.

 

Финансискиот извештај за периодот од Декември 2017 година до Јули 2018 година може да го преземете во .pdf формат тука.

 

Наративниот извештај за месец Јули 2018 година може да го преземете во .pdf формат тука.

 

Финансискиот извештај за периодот од Декември 2017 година до Август 2018 година може да го преземете во .pdf формат тука.

 

Наративниот извештај за месец Август 2018 година може да го преземете во .pdf формат тука.

 

Финансискиот извештај за периодот од Декември 2017 година до Септември 2018 година може да го преземете во .pdf формат тука.

 

Наративниот извештај за месец Септември 2018 година може да го преземете во .pdf формат тука.

 

Финансискиот извештај за период од Декември 2017 година до Октомври 2018 година може да го преземете во .pdf формат тука.

 

Наративниот извештај за месец Октомври 2018 година може да го преземете во .pdf формат тука.

 

Финансискиот извештај за период од Декември 2017 година до Ноември 2018 година може да го преземете во .pdf формат тука.

 

Наративниот извештај за месец Ноември 2018 година може да го преземете во .pdf формат тука.

 

Финансискиот извештај за период од Декември 2017 година до Декември 2018 година може да го преземете во .pdf формат тука.

 

Наративниот извештај за месец Декември 2018 година може да го преземете во .pdf формат тука.

 

Финансискиот извештај за месец Јануари 2019 година може да го преземете во pdf формат тука.

 

Наративниот извештај за месец Јануари 2019 година  може да го преземете во .pdf формат тука.

 

Финансискиот извештај за месец Февруари 2019 година може да го преземете во pdf формат тука.

 

Наративниот извештај за месец Февруари 2019 година  може да го преземете во .pdf формат тука.

 

Финансискиот извештај за месец Март 2019 година може да го преземете во pdf формат тука.

 

Наративниот извештај за месец Март 2019 година може да го преземете во pdf формат тука.

 

Финансискиот извештај за месец Април 2019 година може да го преземете во pdf формат тука.

 

Наративниот извештај за месец Април 2019 година може да го преземете во pdf формат тука.

 

Финансискиот извештај за месец Мај 2019 година може да го преземете во pdf формат тука.

 

Наративниот извештај за месец Мај 2019 година може да го преземете во pdf формат тука.

 

Финансискиот извештај за месец Јуни 2019 година може да го преземете во pdf формат тука.

 

Наративниот извештај за месец Јуни 2019 година може да го преземете во pdf формат тука.

 

Финансискиот извештај за месец Јули 2019 година може да го преземете во pdf формат тука.

 

Наративниот извештај за месец Јули 2019 година може да го преземете во pdf формат тука.

 

Финансискиот извештај за месец Август 2019 година може да го преземете во pdf формат тука.

 

Наративниот извештај за месец Август 2019 година може да го преземете во pdf формат тука.

 

Финансискиот извештај за месец Септември 2019 година може да го преземете во pdf формат тука.

 

Наративниот извештај за месец Септември 2019 година може да го преземете во pdf формат тука.

 

Финансискиот извештај за месец Октомври 2019 година може да го преземете во pdf формат тука.

 

Наративниот извештај за месец Октомври 2019 година може да го преземете во pdf формат тука.

 

Финансискиот извештај за месец Ноември 2019 година може да го преземете во pdf формат тука.

 

Наративниот извештај за месец Ноември 2019 година може да го преземете во pdf формат тука.

 

Финансискиот извештај за месец Декември 2019 година може да го преземете во pdf формат тука.

 

Наративниот извештај за месец Декември 2019 година може да го преземете во pdf формат тука.

 

Финансискиот извештај за месец Јануари 2020 година може да го преземете во pdf формат тука.

 

Наративниот извештај за месец Јануари 2020 година може да го преземете во pdf формат тука.

 

Финансискиот извештај за месец Февруари 2020 година може да го преземете во pdf формат тука.

 

Наративниот извештај за месец Февруари 2020 година може да го преземете во pdf формат тука.

 

Финансискиот извештај за месец Март 2020 година може да го преземете во pdf формат тука.

 

Наративниот извештај за месец Март 2020 година може да го преземете во pdf формат тука.

 

Финансискиот извештај за месец Април 2020 година може да го преземете во pdf формат тука.

 

Наративниот извештај за месец Април 2020 година може да го преземете во pdf формат тука.

 

Финансискиот извештај за месец Maj 2020 година може да го преземете во pdf формат тука.

 

Наративниот извештај за месец Maj 2020 година може да го преземете во pdf формат тука.

 

Финансискиот извештај за месец Јуни 2020 година може да го преземете во pdf формат тука.

 

Наративниот извештај за месец Јуни 2020 година може да го преземете во pdf формат тука.

 

Финансискиот извештај за месец Јули 2020 година може да го преземете во pdf формат тука.

 

Наративниот извештај за месец Јули 2020 година може да го преземете во pdf формат тука.

 

Финансискиот извештај за месец Август 2020 година може да го преземете во pdf формат тука.

 

Наративниот извештај за месец Август 2020 година може да го преземете во pdf формат тука.

 

Финансискиот извештај за месец Септември 2020 година може да го преземете во pdf формат тука.

 

Наративниот извештај за месец Септември 2020 година може да го преземете во pdf формат тука.

 

Финансискиот извештај за месец Октомври 2020 година може да го преземете во pdf формат тука.

 

Наративниот извештај за месец Октомври 2020 година може да го преземете во pdf формат тука.