За утврдување на висината на надоместокот за употреба на пат (патарина) за различните видови на возила, во зависност од видот на возилото, бројот на осовини и висината кај предната осовина, возилата се распоредуваат во пет категории:

  • прва категорија А: моторни возила со карактеристики на мотоцикли (со две тркала),

  • прва категорија Б: возила со две осовини и висина кај предната осовина пониска од 1,3 метри,

  • втора категорија: возила со три или повеќе осовини и висина кај предната осовина пониска од 1,3 метри,возила со две осовини и висина кај предната осовина повисока од 1,3 метри или пониска од 1,8 метри и возила со приколка со три или повеќе осовини и висина кај преднатаосовина пониска од 1,3 метри,

  • трета категорија: возила со три осовини и висина кај предната осовина повисока од 1,3 метри и возила со две осовини и висина кај предната осовина иста или повисока од 1,8 метри

  • четврта категорија: возила со четири или повеќе осовини и висина кај предната осовина повисока од 1,3 метри.

Висина на возилото кај предната осовина, се мери вертикално од коловозот донајвисоката точка на возилото, над предната осовина.

Висината на надоместокот за употреба на пат (патарина) во денари на делниците на кои се наплаќа патарина изнесува:

Наплатна станицаДелницаIAIBIIIIIIV
РомановциКуманово – Миладиновци и обратно406080150220
ПетровецСкопје Петровец – обратно204050100150
СопотВелес – Петровец5080120220330
ОтовицаВелес – Петровец5080120220330
СтобиВелес – Градско и обратно4060100180260
МиладиновциСкопје – Миладиновци и обратно204060100150
ТетовоТетово – Гостивар и обратно20304080110
ГостиварТетово – Гостивар и обратно20304080110
ГлумовоСкопје – Тетово и обратно204060110160
ЖелиноСкопје – Тетово и обратно204060110160
Демир КапијаГрадско – Демир Капија и обратно5080130230340
ГевгелијаДемир Капија – Гевгелија и обратно60100160290430
КадрифаковоШтип – Свети Николе и обратно305080150220
ПреодСвети Никое – Миладиновци и обратно4070100180270
Миравциклучка Миравци – клучка Демир Капија306090160240
Миравциклучка Миравци – клучка Гевгелија305070130190
Смоквицаклучка Смоквица – клучка Гевгелија20305090140
Смоквицаклучка Смоквица – клучка Демир Капија4070110200290

Висината на надоместокот за употреба на пат (патарина) при готовинско плаќање во евра на делниците на кои се наплаќа патарина изнесува:

Наплатна станицаДелницаIAIBIIIIIIV
РомановциКуманово – Миладиновци и обратно0.501.001.502.504.00
ПетровецСкопје Петровец – обратно0.501.001.002.003.00
СопотВелес – Петровец1.001.502.004.005.50
ОтовицаВелес – Петровец1.001.502.004.005.50
СтобиВелес – Градско и обратно0.501.002.003.004.50
МиладиновциСкопје – Миладиновци и обратно0.501.001.002.002.50
ТетовоТетово – Гостивар и обратно0.500.501.001.502.00
ГостиварТетово – Гостивар и обратно0.500.501.001.502.00
ГлумовоСкопје – Тетово и обратно0.501.001.002.003.00
ЖелиноСкопје – Тетово и обратно0.501.001.002.003.00
Демир КапијаГрадско – Демир Капија и обратно1.001.502.504.006.00
ГевгелијаДемир Капија – Гевгелија и обратно1.002.003.005.007.00
КадрифаковоШтип – Свети Николе и обратно0.501.001.502.504.00
ПреодСвети Никое – Миладиновци и обратно0.501.502.003.004.50
Миравциклучка Миравци – клучка Демир Капија0.501.001.502.504.00
Миравциклучка Миравци – клучка Гевгелија0.501.001.502.003.00
Смоквицаклучка Смоквица – клучка Гевгелија0.500.501.001.502.50
Смоквицаклучка Смоквица – клучка Демир Капија0.501.502.003.505.00