ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ЈАВНА КОНСУЛТАЦИЈА ЗА ИЗВЕШТАЈ ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И СОЦИЈАЛНИ АСПЕКТИ И ПЛАН ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЖИВОТНА СРЕДИНА ЗА ПРОЕКТ РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА РЕГИОНАЛЕН ПАТ Р1304 ДЕЛНИЦА БЕРОВО-ВИНИЦА

ИЗВЕСТУВАЊЕТО ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ЈАВНА КОНСУЛТАЦИЈА ЗА ИЗВЕШТАЈ ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И СОЦИЈАЛНИ АСПЕКТИ И ПЛАН ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЖИВОТНА СРЕДИНА ЗА ПРОЕКТ “РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА РЕГИОНАЛЕН ПАТ Р1304, ДЕЛНИЦА БЕРОВО-ВИНИЦА” МОЖЕ ДА ГО ПРЕЗЕМЕТЕ ВО pdf ФОРМАТ тука.

Извештајот  за оцена на животната средина и социјалните аспекти може да го преземете во pdf формат тука.

Образецот за жалба -Приговор А1 може да го преземете во pdf формат тука.

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ЈАВНА КОНСУЛТАЦИЈА ЗА ИЗВЕШТАЈ ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И СОЦИЈАЛНИ АСПЕКТИ И ПЛАН ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЖИВОТНА СРЕДИНА ЗА ПРОЕКТ РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА РЕГИОНАЛЕН ПАТ Р1106 ДЕЛНИЦА ЈУРУМЛЕРИ – ДРАЧЕВО

ИЗВЕСТУВАЊЕТО  ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ЈАВНА КОНСУЛТАЦИЈА ЗА ИЗВЕШТАЈ ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И СОЦИЈАЛНИ АСПЕКТИ И ПЛАН ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЖИВОТНА СРЕДИНА ЗА ПРОЕКТ РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА РЕГИОНАЛЕН ПАТ Р1106, ДЕЛНИЦА JУРУМЛЕРИ – ДРАЧЕВО МОЖЕ ДА ГО ПРЕЗЕМЕТЕ ВО pdf ФОРМАТ тука.

Извештајот  за оцена на животната средина и социјалните аспекти може да го преземете во pdf формат тука.

Образецот за жалба -Приговор А1 може да го преземете во pdf формат тука.

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ЈАВНА КОНСУЛТАЦИЈА ЗА ИЗВЕШТАЈ ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И СОЦИЈАЛНИ АСПЕКТИ И ПЛАН ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЖИВОТНА СРЕДИНА ЗА ПРОЕКТ РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА РЕГИОНАЛЕН ПАТ Р2131 ДЕЛНИЦА ДРАЧЕВО – ТАОР – ОРЕШАНИ

ИЗВЕСТУВАЊЕТО ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ЈАВНА КОНСУЛТАЦИЈА ЗА ИЗВЕШТАЈ ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И СОЦИЈАЛНИ АСПЕКТИ И ПЛАН ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЖИВОТНА СРЕДИНА ЗА ПРОЕКТ “РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА РЕГИОНАЛЕН ПАТ Р2131, ДЕЛНИЦА ДРАЧЕВО – ТАОР – ОРЕШАНИ” МОЖЕ ДА ГО ПРЕЗЕМЕТЕ ВО pdf ФОРМАТ тука.

Извештајот  за оцена на животната средина и социјалните аспекти може да го преземете во pdf формат тука.

Образецот за жалба -Приговор А1 може да го преземете во pdf формат тука.