Skip to content

ПЛАН ЗА ВКЛУЧУВАЊЕ НА ЗАСЕГНАТИ СТРАНИ (SEP) Експресен пат Штип – Радовиш, Република Македонија

ПЛАН ЗА ВКЛУЧУВАЊЕ НА ЗАСЕГНАТИ СТРАНИ (SEP) Експресен пат Штип – Радовиш, Република Македонија.

Документот може да го преземете во pdf формат тука.

Сподели: