Skip to content

Јавен повик за јавна расправа и презентација по Нацрт Извештај за Стартегиска оцена врз животна средина за проект за изградба на Р1309 Пробиштип-Кочани, делница Турско Рударе-Пониква.

Јавниот повик за јавна расправа и презентација по Нацрт Извештај за Стартегиска оцена врз животна средина за проект за изградба на Р1309 Пробиштип-Кочани, делница Турско Рударе-Пониква. може да го преземете во pdf формат тука.

Сподели: