Јавното претпријатие за државни патишта – Скопје објавува оглас за набавка на осветлување и сигнализација на тунели и модул за авторизација на ослободени возила од патарина

Јавното претпријатие за државни патишта – Скопје објавува оглас за набавка на осветлување и сигнализација на тунели и модул за авторизација на ослободени возила од патарина

Continue reading

Јавен повик за јавна расправа и презентација по Нацрт Извештај за Стартегиска оцена врз животна средина за проект за Изградба на автопат А2, делница Требеништа – Струга.

Јавниот повик за јавна расправа и презентација по Нацрт Извештај за Стартегиска оцена врз животна средина за проект за Изградба на автопат А2, делница Требеништа – Струга може да го преземете во pdf формат тука.

Нацрт Извештај за Стартегиска оцена врз животна средина за проект за Изградба на автопат А2, делница Требеништа – Струга

Нацрт Извештајот за Стартегиска оцена врз животна средина за проект за Изградба на автопат А2, делница Требеништа – Струга може да го преземете во pdf формат тука.

Јавен повик за јавна расправа и презентација по Нацрт Извештај за Стартегиска оцена врз животна средина за проект за изградба на Р1309 Пробиштип-Кочани, делница Турско Рударе-Пониква.

Јавниот повик за јавна расправа и презентација по Нацрт Извештај за Стартегиска оцена врз животна средина за проект за изградба на Р1309 Пробиштип-Кочани, делница Турско Рударе-Пониква. може да го преземете во pdf формат тука.

Нацрт Извештај за Стартегиска оцена врз животна средина за проект за изградба патен правец Р1309 Пробиштип-Кочани, делница Турско Рударе-Пониква

Нацрт Извештаотј за Стартегиска оцена врз животна средина за проект за изградба патен правец  Р1309 Пробиштип-Кочани, делница Турско Рударе-Пониква може да го преземете во pdf формат тука.