Skip to content

Одлука за спроведување на Стратешка оцена на влијание врз животна средина за проект за изградба на регионален пат P1309, Кочани-Пробиштип, делница Пониква – Турско Рударе

Сподели: