Одлука за спроведување на Стратешка оцена на влијание врз животна средина за проект за изградба на регионален пат P1309, Кочани-Пробиштип, делница Пониква – Турско Рударе

Одлуката можете да ја превземете на следниов линк:

Одлука за спроведување на Стратешка оцена на влијание врз животна средина за проект за изградба на експресен пат А3, делница Штип (Три Чешми) – Кочани

Одлуката можете да ја превземете на следниов линк:

Оглас за рехабилитација на регионален пат P2335, делница Кривогаштани – Обршани – Воѓани; Лажани – Ропотово – Црнилиште, регионален пат P2249, делница Мелнички мост – Центар Жупа и регионален пат P2343, делница Делчево – Голак

Огласот за Рехабилитација на регионален пат P2335, делница Кривогаштани – Обршани – Воѓани; Лажани – Ропотово – Црнилиште, регионален пат P2249, делница Мелнички мост – Центар Жупа и регионален пат P2343, делница Делчево – Голак можете да го симнете во .pdf формат тука.