Skip to content

Njoftimi i dhënies së kontratës – LOT 1: Mlado Nagoricane – Pelince; Kumanovo – Sveti Nikole; Tetovo – Popova Sapka

Njoftimi i dhënies së kontratës – LOT 1: Mlado Nagoricane – Pelince; Kumanovo – Sveti Nikole; Tetovo – Popova Sapka mund të shkarkohet këtu.

Pjesë: