Të dhënat për gjendjen e rrugëve janë marrë nga faqja e АMSM Auto Moto Lidhja e Maqedonisë .