Drejtori z.Ejup Rustemi

Profili

Emer / MbiemerEjup Rustemi
Datëlindja24.09.1968
StatusiI Martuar

Arritjet Akademike

TitulliDoktor  në   Informatikë, Shtator, 2015

Institucion arsimor

Tema: “Sistemet Inteligjente të Biznesit dhe Implementimi i tyre”
Universiteti i Tiranës               
Fakulteti i Shkencave  të Natyrës
Drejtimi : Informatikë

TitulliMagjistër  në  Informatikë, Maj, 2009
Institucion arsimorTema: “Ndertimi dhe Implementimi i Aplikacioneve të Zërit me teknologjinë Voice XML”
Universiteti I Tiranës
FakultetiiShkencavetëNatyrws
Drejtimi:  Informatikë
TitulliInxhinier i diplomuar i Elektroteknikës, Qershor, 1995
Institucion arsimorUniversiteti  Politeknikë
Fakulteti i Inxhinjerisë Elektrike
Drejtimi : Elektronik
Tiranë
TitulliArsimi i mesëm, Qershor 1987
Institucion arsimorShkolla e mesme “Kiril Pejcinoviq”, Tetovë

Eksperiencë Profesionale

   • SHMSH “Gjoce Stojceski” Tetovë Prof.  Matematikë  dhe  Informatikë   1996 / 2002

    • Parlamenti i RM                                      Deputet                                     2002 /  2006

    • SH.A.     GA MA                                     Drejtor Ekzekutiv                       2006 / 2007

    • Universiteti  Shtetror i Tetovës Fakulteti i Shkencave Matematike Natyrore Asistent: Teknologjia e informacionit, Qaraqet Logjike ,  2007 / 2008

Fakulteti  Juridik

Ligjerues: Bazat e Informatikës

    • Sh A  “Posta e Maqedonisë”, Shkup Drejtor Gjeneral,   2008 / 2011

    • Agjencioni i Rrezervave shtetrore të RM Drejtor            2011 /2013

    • Agjencioni i Mallrave të Konfiskuara Drejtor                  2013

    • Universiteti Shtetror i Tetoves Fakulteti i Shkencave Matematike Natyrore Asistent ,Teknologjia e informacionit  2013 / 2014

    • Parlamenti i RM Deputet  2014 / 2016

    • Universiteti Shtetror i Tetoves Fakulteti i Shkencave Matematike Natyrore Doc.Dr.Sc Lënda: Metodat e Intelegjencës Biznesore  2017/2018

    • SHA “ Posta e Maqedonisë së Veriut” , Shkup   Drejtor Gjeneral  2018/2020