Pas mbarimit të punëve me interes publik, Qeveria e Republikës së Maqedonisë  sjell program pesëvjeçar në bazë të propozimit nga ana e Ndërmarrjes Publike për Rrugë Shtetërore, me të cilin përcaktohet zhvillimi dhe mirëmbajtja e rrugëve shtetërore

Në vazhdim mund ta shkarkoni programin vjetor për ndërtim, rikonstruksion, riparim dhe mirëmbajtje të rrugëve shtetërore për vitin 2013