Taksa për shfrytëzimin e autostradave në Republikën e Maqedonisë së Veriut paguhet në pikat e pagesës në para të gatshme (në denarë dhe euro), pa para (me kartela bankare) ose përmes sistemit elektronik të mbledhjes së tarifave me smart kartela elektronike dhe tarifë elektronike. pajisje grumbullimi (TAG ).