Ndërmarrja Publike për Rrugë Shtetërore, sipas Ligjit për rrugë publike, lëshon miratime për: