Skip to content

Одлука за делумно поништување на Одлука за избор на кандидати по јавен оглас број 02-9092/1 од 19.09.2023 година и за неизвршен избор на кандидат по јавен оглас за вработување на работник

Одлуката за  делумно поништување на Одлука за избор на кандидати по јавен оглас број 02-9092/1 од 19.09.2023 година и  за  неизвршен  избор на кандидат по јавен оглас  за вработување на работник може да ја преземете во pdf формат тука.

Сподели: