Одлука за делумно поништување на Одлука за избор на кандидати по јавен оглас број 02-9092/1 од 19.09.2023 година и за неизвршен избор на кандидат по јавен оглас за вработување на работник

Одлуката за  делумно поништување на Одлука за избор на кандидати по јавен оглас број 02-9092/1 од 19.09.2023 година и  за  неизвршен  избор на кандидат по јавен оглас  за вработување на работник може да ја преземете во pdf формат тука.

Одлука за поништување на Одлука за избор на кандидати по јавен оглас број 02-9101/1 од 19.09.2023 година и за неизвршен избор на кандидат по јавен оглас за вработување на работник

Одлуката за поништување на Одлука за избор на кандидати по јавен оглас број 02-9101/1 од 19.09.2023 година и за  неизвршен  избор на кандидат по јавен оглас  за вработување на работник може да ја преземете во pdf формат тука.