Skip to content

Покана за изразување на интерест за надзор за коридор VIII фаза 1 за Кичево – Букојчани

Поканатa за изразување нa интерест за надзор за коридор VIII фаза 1 за Кичево – Букојчани (6+200  до 12+727) km може да ја преземете тука.

Поканатa за изразување нa интерест за надзор за коридор VIII фаза 1 за Кичево – Букојчани (2+500 до 12+727) km може да ја преземете тука.

Сподели: