Skip to content

ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА oбјавува оглас за набавка на градежни работи

Јавното претпријатие за државни патишта објавува оглас за набавка на
градежни работи за:

Комплетирање на изградба на експресен пат Градско – Прилеп,
делница Фариш – Дреновo, од км 0+000 до км 10+197

Огласот можете да го преземете во pdf формат тука.

Сподели: