Skip to content

ЈПДП: Безбеден и проширен пат во пресрет на чествувањето на 1000 години Бигорски манастир Св. Јован Крстител

Скромниот придонес на Јавното претпријатие за државни патишта кон годинешното одбележување на историскиот настан 1000 години од основањето на Бигорскиот манастир Св. Јован Крстител, е зголемената безбедност на возилата кои се движат по регионалниот пат Р1202, како и кракот кој води до манастирот.

Имено, со цел намалување на брзината и безбедно регулирање на собраќајот во двата правци поставени се по три реда од попречни вибрациони термопластични траки, сообраќајно огледало, вертикална и хозионтална сигнализација. Извршено е проширување на двете серпентини со тампонирање и поставување на нова асфалтна конструкција и канали за одводнување на површинските води.

Пред самиот манастир заради спречување на течење на материјал поставени се дел габионски и дел обложни ѕидови од камена ѕидарија, а на тесното грло на патот извршено е проширување со коловоз од 6 м на армирано бетонска конструкција која е фундирана на армирасно бетонски колови со дијаметар од 80 цм. Поставени се два слоја на асфалт, нови риголи и пропуст за одводнување на површинските води. Заради безбедно одвивање на сообраќајот по целата должина поставена е нова еластична одбојна ограда по ЕН–стандарди.

Буџетот издвоен за реализација на проектот е 23. 666.665.00 денари без ДДВ.
За многу години и јубилејот и патот!

Сподели: