Рехабилитација на државен пат Р1105 делница, врска со државен пат Р1401 (Раброво) – ГП Дојран

Јавното претпријатие за државни патишта изврши поправка и рехабилитација на најоштетените делови од регионалниот патен правец Валандово – Дојран.

Должина: 8 км
Ширина: променлива од 6 м до 6,30 м
Вредност: 57.57 милиони денари