Skip to content

Китанов на терен: Увид во изградбата на експресниот пат Крива Паланка–Ранковце

Изградбата на експресниот пат Крива Паланка-Ранковце во вкупна должина 25 км. е поделена на две под-делници:

Лот1: Длабочица – Чатал
Должина: 15,5км.
Ширина: 12,50 м.
Вредност: 28 милиони евра
Предвидено е изградба на: 2 клучки („Чатал” и „Ранковци”); 21 ископи во усеци; 23 насипи; 16 цевасти пропусти; 14    плочести пропусти; 9 надпатници;  3 мостови;  2   вијадукти

Активности: Се работи на ископ на земја, изработка на насипи, изработка на плочасти и цевасти пропусти, надпатници, вијадукти и дислокација на постоечки инсталации.Лот2: Крива Паланка – Длабочица
Должина 9км.
Ширина: 11,40 м.
Вредност  30,5  милиони евра

 

Предвидени се: 1 клучка “Крива Паланка”; 19 ископи во усеци; 21 насипи; 20 цевасти пропусти; 11 вијадукти

Активности: Се работи на ископ на земја, изработка на насипи, изработка на пропусти, вијадукти и дислокација на постоечки инсталации.

 

Видео од терен тука.

Сподели: