ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ЈАВНА КОНСУЛТАЦИЈА ЗА ИЗВЕШТАЈ ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА ЗА ПРОЕКТИТЕ РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА ПАТНА ДЕЛНИЦА МЕЃУ ДЕЛЧЕВО И ЗВЕГОР И РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА РЕГИОНАЛЕН ПАТ Р1302 ДЕЛНИЦА ДЕЛЧЕВО-ПЕХЧЕВО

ИЗВЕСТУВАЊЕТО ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ЈАВНА КОНСУЛТАЦИЈА ЗА ИЗВЕШТАЈ ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И СОЦИЈАЛНИ АСПЕКТИ И ПЛАН ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЖИВОТНА СРЕДИНА ЗА ПРОЕКТИТЕ “РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА ПАТНА ДЕЛНИЦА МЕЃУ ДЕЛЧЕВО И ЗВЕГОР”  “РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА РЕГИОНАЛЕН ПАТ Р1302, ДЕЛНИЦА ДЕЛЧЕВО-ПЕХЧЕВО” може да го преземете во pdf формат тука.

Извештајot за оцена на животната средина и социјалните аспекти (ЕСАР) за рехабилитација на патната делница меѓу Делчево – Звегор (дел од делница А3е од автопатот А3) може да го преземете во pdf формат тука.

Извештајот за оцена на животната средина и социјалните аспекти (ESAR) за рехабилитација на регионалниот пат Р1302, делница Делчево – Пехчево може да го преземете о pdf формат тука.

Образецот за жалба може да го преземете во pdf формат тука.