Skip to content

Одлука за избор на најповолен понудувач – ЛОТ 4: Струмица – Ново Село; Кавадарци – Росоман; Фурка – Богданци – Гевгелија

Одлуката за избор на најповолен понудувач – ЛОТ 4: Струмица – Ново Село; Кавадарци – Росоман; Фурка – Богданци – Гевгелија можете да ја преземете тука.

Сподели: