Skip to content

Одлука за избор на најповолен понудувач – ЛОТ 3: Делчево – Звегор; Делчево – Пехчево; Берово – Виница

Одлуката за избор на најповолен понудувач – ЛОТ 3: Делчево – Звегор; Делчево – Пехчево; Берово – Виница можете да ја преземете тука.

Сподели: