Skip to content

Одлука за избор на најповолен понудувач – ЛОТ 2: Јурумлери – Драчево; Битола – Демир Хисар; Драчево – Орешани – Таор

Одлуката за избор на најповолен понудувач  – ЛОТ 2: Јурумлери – Драчево; Битола – Демир Хисар; Драчево – Орешани – Таор можете да ја преземете тука.

Сподели: