Рамка за откуп на земјиште

Проект за изградба на експресен пат Штип – Кочани, секција: клучка Ванчо Прке – Кочани.

Рамката за откуп на земјиште може да ја преземете до pdf формат тука.