Второ известување за продолжување на рок за достава на понуди за Воспоставување на дигитална архива за Јавното претпријатие за државни патишта

Второто известување за продолжување на рок за достава на понуди за Воспоставување на дигитална архива за Јавното претпријатие за државни патишта (02-EBRD/16), може да го преземете во pdf формат тука.