Skip to content

Јавен повик за јавна расправа и презентација по Нацрт Извештај за Стартегиска оцена врз животна средина за проект за Изградба на автопат А2, делница Требеништа – Струга.

Јавниот повик за јавна расправа и презентација по Нацрт Извештај за Стартегиска оцена врз животна средина за проект за Изградба на автопат А2, делница Требеништа – Струга може да го преземете во pdf формат тука.

Сподели: