Skip to content

Нацрт Извештај за Стартегиска оцена врз животна средина за проект за изградба патен правец Р1309 Пробиштип-Кочани, делница Турско Рударе-Пониква

Нацрт Извештаотј за Стартегиска оцена врз животна средина за проект за изградба патен правец  Р1309 Пробиштип-Кочани, делница Турско Рударе-Пониква може да го преземете во pdf формат тука.

Сподели: