Skip to content

Нацрт Извештај за Стартегиска оцена врз животна средина за проект за Изградба на автопат А2, делница Требеништа – Струга

Нацрт Извештајот за Стартегиска оцена врз животна средина за проект за Изградба на автопат А2, делница Требеништа – Струга може да го преземете во pdf формат тука.

Сподели: