Skip to content

НАЦРТ ИЗВЕШТАЈ ЗА СОЖС ЗА ИЗГРАДБА НА ДРЖАВЕН ПАТ Р1210, ДЕЛНИЦА РУДНИК САСА ДО РУДНИК ТОРАНИЦА.

Нацрт извештајот може да го преземете во pdf формат тука.

Сподели: