Skip to content

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ЈАВНА КОНСУЛТАЦИЈА ЗА ИЗВЕШТАЈ ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И СОЦИЈАЛНИ АСПЕКТИ И ПЛАН ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЖИВОТНА СРЕДИНА ЗА ПРОЕКТОТ “РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА ДРЖАВЕН ПАТ Р 1402, ДЕЛНИЦА с. МОКРИНО – с.СМОЛАРЕ”

Сподели: