Извештај за оцена на животната средина и социјалните аспекти и План за управување со животната средина и социјални аспекти за рехабилитација на Државен пат Р 1402 (Р – 605), Делница с.Мокрино – с.Смолари

Во продолжение можете да  преземете:

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ЈАВНА КОНСУЛТАЦИЈА ЗА ИЗВЕШТАЈ ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И СОЦИЈАЛНИ АСПЕКТИ И ПЛАН ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЖИВОТНА СРЕДИНА ЗА ПРОЕКТОТ “РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА ДРЖАВЕН ПАТ Р 1402, ДЕЛНИЦА с. МОКРИНО – с.СМОЛАРЕ”

Во продолжение можете да го превземете: