Skip to content

ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА – СКОПЈЕ ОБЈАВУВА ОГЛАС ЗА ЕЛЕКТРИЧНИ ИНСТАЛАЦИИ ЗА ОСВЕТЛУВАЊЕ НА КЛУЧКИ И РАСКРСНИЦИ НА РЕХАБИЛИТИРАНИ РЕГИОНАЛНИ ПАТИШТА

ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА – СКОПЈЕ ОБЈАВУВА ОГЛАС ЗА ЕЛЕКТРИЧНИ ИНСТАЛАЦИИ ЗА ОСВЕТЛУВАЊЕ НА КЛУЧКИ И РАСКРСНИЦИ НА РЕХАБИЛИТИРАНИ РЕГИОНАЛНИ ПАТИШТА

Краен рок за доставување на понуди: 3 Aприл, 2015 година до 13:00 часот (по локално време)

Содржината на “ОГЛАСОТ ЗА ЕЛЕКТРИЧНИ ИНСТАЛАЦИИ ЗА ОСВЕТЛУВАЊЕ НА КЛУЧКИ И РАСКРСНИЦИ НА РЕХАБИЛИТИРАНИ РЕГИОНАЛНИ ПАТИШТА“ може да ја преземете во pdf формат тука.

Сподели: