ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА – СКОПЈЕ објавува оглас за набавка и поставување на сообраќајни знаци, хоризонтална сигнализација и опрема на 3 регионални патишта

ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА – СКОПЈЕ објавува оглас за набавка и поставување на сообраќајни знаци, хоризонтална сигнализација и опрема на 3 регионални патишта.

Краен рок за доставување на понуди: 2 Aприл, 2015 година до 13:00 часот (по локално време)

Содржината на  “огласот за набавка и поставување на сообраќајни знаци, хоризонтална сигнализација и опрема на 3 регионални патишта.“ може да го преземете во pdf формат тука.

 

 

 

ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА – СКОПЈЕ ОБЈАВУВА ОГЛАС ЗА ЕЛЕКТРИЧНИ ИНСТАЛАЦИИ ЗА ОСВЕТЛУВАЊЕ НА КЛУЧКИ И РАСКРСНИЦИ НА РЕХАБИЛИТИРАНИ РЕГИОНАЛНИ ПАТИШТА

ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА – СКОПЈЕ ОБЈАВУВА ОГЛАС ЗА ЕЛЕКТРИЧНИ ИНСТАЛАЦИИ ЗА ОСВЕТЛУВАЊЕ НА КЛУЧКИ И РАСКРСНИЦИ НА РЕХАБИЛИТИРАНИ РЕГИОНАЛНИ ПАТИШТА

Краен рок за доставување на понуди: 3 Aприл, 2015 година до 13:00 часот (по локално време)

Содржината на “ОГЛАСОТ ЗА ЕЛЕКТРИЧНИ ИНСТАЛАЦИИ ЗА ОСВЕТЛУВАЊЕ НА КЛУЧКИ И РАСКРСНИЦИ НА РЕХАБИЛИТИРАНИ РЕГИОНАЛНИ ПАТИШТА“ може да ја преземете во pdf формат тука.