Paraqitja e dokumentacionit pë mbrojtjen e mjedisit dhe aspekteve sociale si mbas procedurave BERZH per projektin e ndertimit te Autostrades A2 , pjesa Bukojçan – Kërrçovë

Paraqitja e Dokumentacioneve do te zgjasë 120 dit prej  ditës se shpalljes. Komentet e juaja apo  sugjestionet  per përmirësimin  e aspekteve te caktuara per Projektin e permendur mundet  ti  parashtroni ne adresat kontaktuese te permendura ne dokumetacionet paraprake gjer në afatin e paraparë. Verzioni I shtypur I dokumentacioneve do te jet në dispozicion ne hapsirat e Ndërrmarjes publike për rrugë shtetrore në recepsion ne adresën e dhën: Rruga Dame Gruev nr.14 Shkup, periudha e shqyrtimit te Dokumentacionit eshtë e mundur ne periudhën prej ora 09.00 deri 15:00 çdo ditë pune.