Skip to content

Njoftimi i dhënies së kontratës – LOT 4: Strumica – Novo Selo; Kavadarci – Rosoman; Furka – Bogdanci – Gevgelija

Njoftimi i dhënies së kontratës – LOT 4: Strumica – Novo Selo; Kavadarci – Rosoman; Furka – Bogdanci – Gevgelija mund të shkarkohet këtu.

Pjesë: