Skip to content

Njoftimi i dhënies së kontratës – LOT 3: Delcevo – Zvegor; Delcevo – Pehcevo; Berovo – Vinica

Njoftimi i dhënies së kontratës – LOT 3: Delcevo – Zvegor; Delcevo – Pehcevo; Berovo – Vinica mund të shkarkohet këtu.

Pjesë: