Skip to content

Njoftimi i dhënies së kontratës – LOT 2: Jurumleri – Dracevo; Bitola – Demir Hisar; Dracevo – Oresani – Taor

Njoftimi i dhënies së kontratës – LOT 2: Jurumleri – Dracevo; Bitola – Demir Hisar; Dracevo – Oresani – Taor mund të shkarkohet këtu.

Pjesë: