Skip to content

Komuna e Petrovecit

Drejtori i Ndërmarrjes Publike për Rrugë Shtetërore, Aleksandar Stojanov, dhe kryetari i Komunës së Petrovecit, Borçe Mitevski, sot i shikuan aktivitetet ndërtimore për rregullimin e pjesëve të dëmtuara në rrugën rajonale R 1102 në Komunën e Petrovecit.

Në këtë pjesë rrugore që kalon nëpër vendbanimin e Petrovecit, në rrjedhë është rregullimi i pjesës së dëmtuar të korsisë në gjatësi prej 1500 metra.

Me rregullimin e kësaj pjese të rrugës rajonale, që dukshëm është e ngarkuar me një numër të madh automjetesh do të përmirësohet siguria në komunikacion.

Pjesë: