Skip to content

Njoftim për mbajtjen e konsultimeve publike në lidhje me Programin projektues për projektin “Ndërtimi i rrugës shtetërore R2246, pika e ndarjes Ura e Garës – Ehlovec (Burimi)”

Pjesë: