Skip to content

Рехабиллитација на магистрален пат Куманово – Страцин (Фаза 2)

Статус:

Тековен

Категорија на пат:

Магистрален пат

Тип на проект:

Рехабилитација, реконструкција и санација

Начин на финансирање:

Сопствени средства

Локација:

Куманово - Страцин

Почеток на работите:

Фебруари 2020

Планиран датум за завршување:

Фебруари 2021

Вредност на договорот:

7,200,000 EUR

Должина:

16,64 km

Ширина:

Изведувач:

АД Бетон

Надзор:

Детали за проектот