Skip to content

Рехабилитација на државен пат А1 делница, врска со 1103 (Возарци)–Раец-Фариш

Статус:

Завршен

Категорија на пат:

Регионален пат

Тип на проект:

Рехабилитација, реконструкција и санација

Начин на финансирање:

Сопствени средства

Локација:

државен пат А1 делница, врска со 1103 (Возарци)–Раец-Фариш

Почеток на работите:

Ноември 2019

Планиран датум за завршување:

Јули 2020

Вредност на договорот:

1,560,000 EUR

Должина:

9,1 km

Ширина:

6,7 m

Изведувач:

ВЕ Група - Радовиш

Надзор:

Детали за проектот

Должина: 9,1 км, и ширина од 6,7 метри.
Изведувач: ВЕ Група – Радовиш