Skip to content

Рехабилитација на државен пат Р1105 делница, врска со државен пат Р1401 (Раброво) – ГП Дојран

Статус:

Завршен

Категорија на пат:

Експресен пат

Тип на проект:

Рехабилитација, реконструкција и санација

Начин на финансирање:

Сопствени средства

Локација:

Р1105 делница, врска со државен пат Р1401 (Раброво) – ГП Дојран

Почеток на работите:

Ноември 2019

Планиран датум за завршување:

Јули 2020

Вредност на договорот:

57.570.000,00 МКД

Должина:

8 km

Ширина:

6 - 6,3 m

Изведувач:

Надзор:

Детали за проектот