Skip to content

ЈПДП: следиме прогрес на изградба на заштитна ограда на обиколница Битола на државен пат А3 (Е-65)

Статус:

Тековен

Категорија на пат:

Магистрален пат

Тип на проект:

Изградба

Начин на финансирање:

Сопствени средства

Локација:

Обиколница Битола

Почеток на работите:

Фебруари 2020

Планиран датум за завршување:

2023

Вредност на договорот:

36.552.762,50 МКД

Должина:

860 m

Ширина:

Изведувач:

Надзор:

Детали за проектот