Skip to content

Изградба на звукозаштитна ограда на обиколница Битола

Статус:

Тековен

Категорија на пат:

Магистрален пат

Тип на проект:

Изградба

Начин на финансирање:

Сопствени средства

Локација:

Обиколница Битола

Почеток на работите:

Фебруари 2020

Планиран датум за завршување:

Декември 2020

Вредност на договорот:

500,000 EUR

Должина:

1 km

Ширина:

Изведувач:

Надзор:

Детали за проектот

Изградбата на заштитната ограда на обиколницата Битола на државниот пат А3 (Е-65).