Skip to content

A1 делница, врска со 1103 (Возарци)-Раец-Фариш

Статус:

Тековен

Категорија на пат:

Регионален пат

Тип на проект:

Рехабилитација, реконструкција и санација

Начин на финансирање:

Сопствени средства

Локација:

А1, врска со Р1103 Возарци - Раеш - Фариш

Почеток на работите:

Ноември 2019

Планиран датум за завршување:

Август 2023

Вредност на договорот:

96.240.000,00 МКД

Должина:

9,1 km

Ширина:

6,5 m

Изведувач:

Надзор:

Детали за проектот

Должина: 9,1 km

Ширина: 6,5 m

Статус: Поставен е завршен слој 9,1 км; завршен прв слој 2,9 км; завршена санација на 7 мостови; изработени банкини; завршено е со хоризонтално обележување на патот; завршено е со монтажа на еластична ограда и поставување на знаци; следува асфалтирање на риголи.