Skip to content

Одлука и кратки биографии на членовите на управниот одбор на ЈП за државни патишта по јавен повик 17/2023

Одлуката  и кратките биографии на членовите на Управниот одбор на ЈП за државни патишта може да ги преземете во pdf фгормат тука.

Сподели: