Интерен оглас број 2 за пополнување на работни места со унапредување на даватели на јавни услуги во Јавното претпријатие за државни патишта

Интерниот оглас број 2 за пополнување на работни места со унапредување на даватели на јавни услуги во Јавното претпријатие за државни патишта може да го преземете во pdf формат тука.

Пријавата за интерниот оглас број 2 може да ја преземете тука.

Интерен оглас број 1 за унапредување на 9 (девет) административни службеници во Јавното претпријатие за државни патишта

Интерниот оглас број 1 за унапредување на 9 (девет) административни службеници во Јавното претпријатие за државни патишта може да го преземете во pdf формат тука.

пријавата за унапредување на административен службеник преку интерен оглас може да ја преземете тука.

Јавен оглас број 4/2023 за вработување на неопределено време на даватели на јавни услуги во Јавното претпријатие за државни патишта

Јавниот оглас број 4/2023 за вработување на неопределено време на даватели на јавни услуги во  Јавното претпријатие за државни патишта може да го преземте во pdf формат тука.

Пријавата за вработување може да ја преземете тука.